Tag: elektroforeza

Elektroforeza – Wikipedia, wolna encyklopedia
Elektroforeza – technika analityczna, rzadziej preparatywna, stosowana w chemii i biologii molekularnej, zwłaszcza w genetyce. Jej istotą jest rozdzielenie ...
http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektroforeza
Elektroforéza – Wikipedie
Elektroforéza je soubor separačních metod, které využívají k dělení látek jejich odlišnou pohyblivost ve stejnosměrném elektrickém poli.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrofor%C3%A9za
Electrophoresis - Wikipedia, the free encyclopedia
Electrophoresis is the motion of dispersed particles relative to a fluid under the influence of a spatially uniform electric field. This electrokinetic phenomenon was ...
http://en.wikipedia.org/wiki/Electrophoresis
Elektroforeza - Wikipedia, slobodna enciklopedija ...
Elektroforeza je metod koji se između ostalog koristi u molekularnoj biologiji kako bi se razdvojili fragmenti DNK molekula i utvrdili njihove veličine prema ...
http://sh.wikipedia.org/wiki/Elektroforeza
Tutorial 16.1 Separating Fragments of DNA by Gel ...
Correct! Enzyme 1 digests the 4000 bp piece of DNA into two fragments, and when the sizes of the fragments 2500 bp and 1500 bp are added, they equal the original size ...
http://bcs.whfreeman.com/thelifewire/content/chp16/1602001.html
Elektroforéza - Biochemical Page
1. Princip elektroforézy. 2. Volná elektroforéza. 3. Elektroforéza na nosičích; elektroforéza v polyakrylamidovém gelu ( PAGE ) SDS elektroforéza
http://biochemie.sweb.cz/x/metody/elektroforeza.htm
Elektroforeza - WIEM, darmowa encyklopedia
Elektroforeza, zjawisko poruszania się naładowanych cząstek koloidalnych – pod działaniem pola elektrycznego – w stosunku do nieruchomego...
http://portalwiedzy.onet.pl/13987,,,,elektroforeza,haslo.html
Elektroforeza białek Interpretacja wyników
Laboratorium weterynaryjne Lab-Wet w Warszawie wykonuje badania i diagnozy zwierząt: krwi, moczu, kału, serologiczne, mikrobiologiczne i inne.
http://www.labwet.pl/1023/elektroforeza-bialek-interpretacja-wynikow
Elektroforeza i immunofiksacja
Inne nazwy: elektroforeza białek surowicy, elektroforeza białek moczu, SPE, IFE Oficjalna nazwa: Elektroforeza białek, Immunofiksacja
http://www.labtestsonline.pl/tests/Electrophoresis.html?mode=print
Electrophoresis: At a Glance - Lab Tests Online: Welcome!
Overview of protein electrophoresis and immunofixation electrophoresis, used to help diagnose or monitor conditions that result in abnormal protein production or loss
http://labtestsonline.org/understanding/analytes/electrophoresis/tab/glance