Skkn mon sinh thcs

Học sinh- Bà Trần Thị Thúy Hằng
Một mẫu SKKN của thầy giáo Trương Thế Thảo-THCS Nhơn Hậu.
tại đây
quyết định
download file
5900001.pdf
DẠY HỌC HÓA HỌC GẮN VỚI THỰC TẾ BỘ MÔN
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỊA LÍ
Trung cấp Thiết bị thí nghiệm trường học.
Download It
+480/PGDĐT-THCS
SGDĐT-GDTrH Quy định và hướng dẫn sử dụng các loại hồ sơ sổ
+Công văn hướng dẫn Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS cấp huyện
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2014
Xem nội dung chi tiết công văn
QD CONG NHAN SKKN 2013_3wjrmBN392.pdf
Những giải pháp đổi mới phương pháp dạy học Vật lí
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2012-2013
Bồi dưỡng khả năng học tập cho học sinh yếu kém về môn Hóa học ...